Ανακοίνωση σχετικά με το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου.

 

ΙΑΤΡΕΙΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ωράριο Λειτουργίας

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-

Ιατρός

Φυσική παρουσία

11:00-13:00

Ιατρός

Φυσική Παρουσία

11:00-12:30

-

Ιατρός

Φυσική Παρουσία

13:00-14:30

Νοσηλεύτρια

Φυσική παρουσία

08:00-16:00

Νοσηλεύτρια

Φυσική παρουσία

08:00-16:00

Νοσηλεύτρια

Φυσική παρουσία

08:00-16:00

Νοσηλεύτρια

Φυσική παρουσία

08:00-16:00

Νοσηλεύτρια

Φυσική παρουσία

08:00-16:00

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 82 03 217

E-mail: iatreio@aueb.gr

 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

 

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

 

Επισυναπτόμενα: