Προσωρινή σίτιση / στέγαση πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2020-2021

Η υποβολή των προσωρινών αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης / στέγασης πρωτεοετών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά  κάνοντας εδώ είσοδο  https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-protoeton-proswrini . 

Οι προσωρινές αιτήσεις σίτισης / στέγασης πρωτοετών φοιτητών μπορούν να υποβληθούν μέχρι 31/10/2020.

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...