ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ/ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση/στέγαση για φοιτητές που προέρχονται απο μετεγγραφές. 

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...