Αρχείο Νέων

13-10-2020

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις αθλητικές δραστηριότητες που προσφέρονται από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει.

 

13-10-2020

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει.

 

12-10-2020

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει.

29-09-2020

Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης / στέγασης  γίνεται ηλεκτρονικά κάνοντας εδώ "Είσοδο" , με καταληκτιική ημερομηνία υποβολής την 31-10-2020.

29-09-2020

Η υποβολή των προσωρινών αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης / στέγασης πρωτεοετών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά  κάνοντας εδώ είσοδο https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-protoeton-proswrini , με καταληκτιική ημερομηνία υποβολής την 31-10-2020.

29-09-2020

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω Covid-19 και την κείμενη νομοθεσία, η σίτιση των φοιτητών του Παν/μίου θα πραγματοποιείται με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο από το χώρο του εστιατορίου, σε συνεχές διευρυμένο ωράριο 07:30-19:30.

25-09-2020

Οι εγγραφές στα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας, που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων (Α1/Α2, Β1, Β2, C1/C2) έχουν ξεκινήσει. 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 31-10-2020. 

25-09-2020

Οι εγγραφές στα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Ισπανικής γλώσσας, που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων (Α1/Α2, DELE) έχουν ξεκινήσει. 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 31-10-2020. 

25-09-2020

Οι εγγραφές στα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Γερμανικής γλώσσας, που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων (Α1/Α2, Zertifikat) έχουν ξεκινήσει. 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 31-10-2020. 

25-09-2020

Οι εγγραφές στα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Γαλλικής γλώσσας, που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων (Α1/Α2, DELF, DALF) έχουν ξεκινήσει. 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 31-10-2020. 

Σελίδες