Λογαριασμός χρήστη

Συμπληρώνετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου με το γράμμα του Τμήματός σας μπροστά, π.χ. d2200xxx
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο συνδέεστε στην e-Γραμματεία.