ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2020-2021

•    Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: ΨΕΣΒ469Β4Μ-051
Microsoft Word-X-2021-22_Prakt-119_Oikon_Enisxysh_AMEA_11282301.docx (diavgeia.gov.gr)

•    Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες: ΑΔΑ: 6Ν3Σ469Β4Μ-ΦΞΨ

Microsoft Word-X-2021-22_Prakt-119_Oikon_Enisxysh_Xam-Eisod-Omades_11282301.docx (diavgeia.gov.gr)