Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου την Τρίτη 07-02-2023.

ΙΑΤΡΕΙΟ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι

η Ιατρός   


την Τρίτη 07-02-2023

θα εξυπηρετεί εξ αποστάσεως

τις ώρες 12:00-13:30.
 

Επισυναπτόμενα: