Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Φοιτητικής Λέσχης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από 27-09-2022 έως 31-08-2023

 

Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
  Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Θωμάς Μούτος, Κοσμήτορας Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπλαβούκος με θητεία έως 31-07-2023
Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης με θητεία από 01-08-2023 έως 31-08-2024
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καρδαράς 
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Βακερούδης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Χρυσούλα Ρέππα, Εκπρόσωπος Φοιτητών

Περσεφόνη Λάμπρου, 
Εκπρόσωπος Φοιτητών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννης Καμζόλας, 
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Νικόλαος Μαστρομανώλης, 
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Ραφαήλ Παρασκευόπουλος, Εκπρόσωπος Φοιτητών Παναγιώτης Χατζόπουλος, 
Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γραμματέας ΔΣ Βενετία Γεωργαντά