Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Φοιτητικής Λέσχης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από 10-10-2023 έως 31-08-2024

 

Πρόεδρος Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
  Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Θωμάς Μούτος, Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καρδαράς 
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Βακερούδης
Γραμματέας ΔΣ Βενετία Γεωργαντά