Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Φοιτητικής Λέσχης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
  Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη, Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καρδαράς
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης, Κοσμήτορας Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Μαρκάκης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Δήμητρα Παπανικολάου, Εκπρόσωπος Φοιτητών Σταμάτιος Στασινός, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Κωνσταντίνος Μπλίκας, Εκπρόσωπος Φοιτητών Βασίλειος Μπόμπας, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Αλέξανδρος Καζαντζίδης, Εκπρόσωπος Φοιτητών Νικόλαος Πουτέτσης, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γραμματέας ΔΣ Βενετία Γεωργαντά