Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Φοιτητικής Λέσχης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
από 20-12-2021 έως 31-08-2022

 

Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Κρητικός
  Τακτικό Μέλος Αναπληρωματικό Μέλος
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Καθηγητής Θωμάς Μούτος, Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Καρύδης
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου, Κοσμήτορας Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καρδαράς 
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Καθηγητής Ιωάννης Κωτίδης, Κοσμήτορας Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Μαρκάκης
Σχολή Οικονομικών Επιστημών Σταμάτιος Στασινός, Εκπρόσωπος Φοιτητών Χρυσούλα Ρέππα, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Βασίλειος Μπόμπας, Εκπρόσωπος Φοιτητών Δημήτριος Ριζάς, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας Αλέξανδρος Καζαντζίδης, Εκπρόσωπος Φοιτητών Ραφαήλ Παρασκευόπουλος, Εκπρόσωπος Φοιτητών
Γραμματέας ΔΣ Βενετία Γεωργαντά