Ισπανική Γλώσσα

 

Προσφερόμενα επίπεδα/τμήματα στην Ισπανική Γλώσσα:
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2,
Διαθέσιμα σε φοιτητές/αποφοίτους ΟΠΑ,
φοιτητές άλλων ΑΕΙ,
εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εισηγήτρια: Γεωργία Καραντζά

Για τον τρέχων κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων λειτουργεί τμήμα επιπέδου Α1/Α2,
το οποία ολοκληρώνεται τον Ιούνιο.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

 

Επίπεδα, Δίδακτρα, Δικαιολογητικά

 

Τμήματα, ώρες σεμιναριακών μαθημάτων και ποσοστά επιτυχίας εξεταζομένων

Α1/Α2: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

Β1/Β2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

C1/C2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες/ Ποσοστά επιτυχίας: 100%

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα

Εισηγήτρια

κα Καραντζά Γεωργία
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα