Ισπανική Γλώσσα

 

Προσφερόμενα επίπεδα/τμήματα στην Ισπανική Γλώσσα:
Α1/Α2, Β1/Β2, C1/C2
Διαθέσιμα σε φοιτητές/αποφοίτους ΟΠΑ,
φοιτητές άλλων ΑΕΙ,
εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εισηγήτρια: Γεωργία Καραντζά

Για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων  ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 προσφέρονται τμήματα επιπέδου Α1/Α2, Β1/Β2 και C1/C2, τα οποία ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2024.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 έχει ξεκινήσει
και πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου:
https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-xenes-glosses

Καταληκτική ημερομηνία 30-09-2023.

 

Επίπεδα, Δίδακτρα, Δικαιολογητικά

 

Τμήματα, ώρες σεμιναριακών μαθημάτων και ποσοστά επιτυχίας εξεταζομένων

Α1/Α2: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

Β1/Β2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

C1/C2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες/ Ποσοστά επιτυχίας: 100%

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα πρώτου κύκλου

Εισηγήτρια

κα Καραντζά Γεωργία
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα