ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Για τον δεύτερο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων εκμάθησης Ισπανικής γλώσσας ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 προσφέρονται τμήματα επιπέδου Α1/Α2,  τα οποία ολοκληρώνονται τον Δεκέμβριο 2024.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 έχει ξεκινήσει και πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου:
https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-xenes-glosses

Καταληκτική ημερομηνία 08-03-2024.

Επισυναπτόμενα: