Αποτελέσματα Σίτισης

Επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος πίνακας αποτελεσμάτων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΟΠΑ.