Αγγλική Γλώσσα

 

Προσφερόμενα επίπεδα/τμήματα στην Αγγλική Γλώσσα:
IELTS, TOEIC, TOEFL, GMAT, LOWER, PROFICIENCY
Διαθέσιμα σε φοιτητές/αποφοίτους ΟΠΑ,
φοιτητές άλλων ΑΕΙ,
εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εισηγήτρια: Μαρία Ελένη Κωνσταντίνου Νομικού

Για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων  ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 προσφέρονται τμήματα επιπέδου IELTS, TOEIC, TOEFL, GMAT, LOWER, PROFICIENCY, τα οποία ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2024.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 έχει ξεκινήσει
και πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου:
https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-xenes-glosses

Καταληκτική ημερομηνία 31-10-2023.

 

Επίπεδα, Δίδακτρα, Δικαιολογητικά

 

Τμήματα, ώρες σεμιναριακών μαθημάτων και ποσοστά επιτυχίας εξεταζομένων

IELTS: σεμιναριακό πρόγραμμα διάρκειας 36 ωρών / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

TOEIC, TOEFL, GMAT: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες

Lower: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100 %

Proficiency: : 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας (επιπέδου Michigan, IRN): 98%

Ανακοίνωση

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Πρόγραμμα πρώτου κύκλου

 

Εισηγήτρια

 

 

κα Κωνσταντίνου Νομικού Μαρία Ελένη
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα