Αγγλική Γλώσσα

 

Προσφερόμενα επίπεδα/τμήματα στην Αγγλική Γλώσσα:
IELTS, TOEIC, TOEFL, GMAT, LOWER, PROFICIENCY
Διαθέσιμα σε φοιτητές/αποφοίτους ΟΠΑ,
φοιτητές άλλων ΑΕΙ,
εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εισηγήτρια: Μαρία Ελένη Κωνσταντίνου Νομικού

Για τον τρέχων κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων λειτουργούν δύο τμήματα επιπέδου PROFICIENCY, τα οποία ολοκληρώνονται τον Ιούνιο.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

 

Επίπεδα, Δίδακτρα, Δικαιολογητικά

 

Τμήματα, ώρες σεμιναριακών μαθημάτων και ποσοστά επιτυχίας εξεταζομένων

IELTS: σεμιναριακό πρόγραμμα διάρκειας 36 ωρών / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

TOEIC, TOEFL, GMAT: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες

Lower: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100 %

Proficiency: : 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας (επιπέδου Michigan, IRN): 98%

Ανακοίνωση

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Πρόγραμμα

 

Εισηγήτρια

 

 

κα Κωνσταντίνου Νομικού Μαρία Ελένη
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα