Αποτελέσματα Στέγασης

Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων των δικαιούχων δωρεάν στέγασης φοιτητών του ΟΠΑ στη Φοιτητική Εστία Αθηνών