Αποτελέσματα Στέγασης

16-3-2021 Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων των δικαιούχων δωρεάν στέγασης φοιτητών του ΟΠΑ.