Αποτελέσματα Στέγασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022