Εστιατόριο

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεριμνώντας για τη σίτιση των φοιτητών του λειτουργεί αυτή τη στιγμή το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ στο κεντρικό κτίριό του, Πατησίων 76. 

Το φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ λειτουργεί ως εξής: 

Δευτέρα έως Πέμπτη

Πρωινό κατά τις ώρες 08:00-09:00

Μεσημεριανό κατά τις ώρες 12:00-16:00

Βραδινό κατά τις ώρες 19:00-21:00

 

Παρασκευή

Πρωινό κατά τις ώρες 08:00-09:00

Μεσημεριανό κατά τις ώρες 12:00-16:00

Βραδινό κατά τις ώρες 16:00-19:00

 

Σαββατοκύριακο και αργίες

Πρωινό κατά τις ώρες 08:00-09:00

Μεσημεριανό κατά τις ώρες 12:00-16:00

Βραδινό κατά τις ώρες 16:00-18:30

 

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 μπορούν να χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα για την δωρεάν σίτισης τους και μπορούν να ανανεώσουν το δικαίωμα σίτισης τους από 01-09-2023 μέχρι και 31-10-2023.

Στο εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε πληρώνοντας 3,00 ευρώ ημερησίως, πλέον ΦΠΑ για πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό.

Η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ για τη σωστή τήρηση των όρων της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, ορίζει επιτροπές τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνει την καθαριότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των μερίδων, κ.λπ. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων που πραγματοποιούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λπ.). Για την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη σύνθεση του προσωπικού των εστιατορίων υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί ανάλογους ελέγχους σε καθημερινή βάση.

Τηλ. Επικοινωνίας εστιατορίου φοιτητών: +30 210 8203 226 

Τηλ. Επικοινωνίας εστιατορίου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού: +30 210 8203 799

      

  

Τελευταία Νέα για τη Σίτιση

16
01, 2024
Ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ από την Τετάρτη 17 έως και την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024 ... περισσότερα
11
01, 2024
Ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ από την Πέμπτη 11 έως και την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 ... περισσότερα
05
12, 2023
Ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ την 06-12-2023 ... περισσότερα
14
11, 2023
Aνακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ από 15-11-2023 έως και 17-11-2023 ... περισσότερα
14
11, 2023
Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί με ειδικές κατηγορίες (αλλοδαποί – αλλογενείς, τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού, κλπ) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για δωρεάν σίτιση από 15-11-2023 μέχρι και 22-11-2023  κάνοντας εδώ "Είσοδο" . ... περισσότερα
03
11, 2023
Ανακοίνωση σχετικά με αποστολή δικαιολογητικών για επαναξιολόγηση αίτησης σίτισης ... περισσότερα