Γερμανική Γλώσσα

 

Προσφερόμενα επίπεδα/τμήματα στη Γερμανική Γλώσσα:
Α1/Α2, Β1/Β2, C1/C2, Test D.a.F, Επικοινωνίας, Μελέτης διαφημιστικού λόγου
Διαθέσιμα σε φοιτητές/αποφοίτους ΟΠΑ,
φοιτητές άλλων ΑΕΙ,
εργαζόμενους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Κοκκινάκη

Για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων  ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 προσφέροντα τμήματα επιπέδου Α1/Α2, Β1/Β2, C1/C2, Test D.a.F, Επικοινωνίας, Μελέτης διαφημιστικού λόγου, τα οποία ολοκληρώνονται τον Ιούνιο 2024.

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα ενημερωθούν με e-mail για την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τον πρώτο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 έχει ξεκινήσει
και πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου:
https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-xenes-glosses

Καταληκτική ημερομηνία 31-10-2023.

Επίπεδα, Δίδακτρα, Δικαιολογητικά

 

Τμήματα, ώρες σεμιναριακών μαθημάτων και ποσοστά επιτυχίας εξεταζομένων

Α1/Α2: 4 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 144 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

Β1, Β2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

C1: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 100%

C2: 6 ώρες εβδομαδιαίων μαθημάτων, με διάρκεια 9 μηνών: σύνολο 216 ώρες / Ποσοστά επιτυχίας: 90%

Ποσό Εγγραφής Επίπεδο Α1/Α2

Φοιτητές/απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ποσό: 200,00€
Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι
Ποσό: 250,00€
Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι
Ποσό: 300,00€

Ποσό Εγγραφής  Επίπεδο Β1/Β2

Φοιτητές/απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ποσό: 350,00€
Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι
Ποσό: 400,00€
Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι
Ποσό: 500,00€

Ανακοίνωση

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Πρόγραμμα πρώτου κύκλου

 

Εισηγήτρια

 

κα. Κοκκινάκη Αλεξάνδρα
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα