Ξένες Γλώσσες

Η Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ λειτουργεί με σκοπό την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής μόρφωσης των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. 

Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται με την εξασφάλιση στους φοιτητές της εκμάθησης ξένων γλωσσών και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας  για τους αλλογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς φοιτητές. 

Δικαίωμα παρακολούθησης των σεμιναριακών μαθημάτων ξένων γλωσσών έχουν όλοι οι φοιτητές του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Επιλέξτε την γλώσσα που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα επίπεδα, τα δίδακτρα, τα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα μαθημάτων και τους εισηγητές.

                                        

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης, στην κα Σαπφώ Βιολάτου, τηλ. 210-8203 219 καθημερινά 09:00 - 17:00.