Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης Σίτισης / Στέγασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται / στεγάζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης / στέγασης και να την υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login

 

Στο πεδίο «Όνομα χρήστη» συμπληρώνετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου με το γράμμα του Τμήματός σας μπροστά (π.χ. d2200xxx).

Στο πεδίο «Κωδικός» εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο συνδέεστε στην e-Γραμματεία.

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Αίτηση σίτισης στο φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ (Πατησίων 76)», εφ’ όσον επιθυμείτε να σιτίζεστε δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ (Πατησίων 76)..

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Αίτηση στέγασης & σίτισης στο φοιτητικό οικοτροφείο της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών / ΟΠΑ (Πατησίων 279-281)», εφ’ όσον επιθυμείτε να στεγάζεστε και να σιτίζεστε δωρεάν στο φοιτητικό οικοτροφείο της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Πατησίων 279-281).

Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά, ακολουθώντας την αίτηση, σε αρχεία με κατάληξη pdf και πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.

Η φωτογραφία και το αντίγραφο Ε9 τόσο του ιδίου φοιτητή όσο και των γονέων υποβάλλονται στο πεδίο "Άλλο Δικαιολογητικό".

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησής σας (Υποβολή – Submit, Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για αξιολόγηση.

Όταν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας, καταχωρείται με έναν μοναδικό αριθμό (#αριθμός αίτησης). Παρακαλείσθε να κρατήσετε και να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό για την επικοινωνία σας με την γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Κάνετε είσοδο εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ στη διεύθυνση https://lesxi.aueb.gr/el/user/login με τους κωδικούς του ιδρυματικού σας λογαριασμού για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας και το αποτέλεσμα αξιολόγησης (Απορρίπτεται, Απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον δικαιολογητικών, Εγκρίνεται, Εκκρεμεί απόφαση Δ.Σ.).

Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση / προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης: «Απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον δικαιολογητικών» πρέπει οπωσδήποτε, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε Αποθήκευση.

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Επεξεργασία μη υποβληθείσας αίτησης – Draft» και δεν έχουν υποβληθεί οριστικά εντός των καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη επειδή δεν έχουν γνωστοποιηθεί στη γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Σε περίπτωση που τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα:

α) τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β) αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).