Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης Σίτισης / Στέγασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Ο φοιτητής που δικαιούται και επιθυμεί να σιτίζεται / στεγάζεται δωρεάν πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης / στέγασης και να την υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link)

https://lesxi.aueb.gr/el/user/login

 

Στο πεδίο «Όνομα χρήστη» συμπληρώνετε τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου με το γράμμα του Τμήματός σας μπροστά (π.χ. d2200xxx).

Στο πεδίο «Κωδικός» εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης με τον οποίο συνδέεστε στην e-Γραμματεία.

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Έκδοση», εφ’ όσον επιθυμείτε να σιτίζεστε δωρεάν και υποβάλλετε αίτηση για πρώτη φορά.

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Ανανέωση», εφ’ όσον επιθυμείτε να σιτίζεστε δωρεάν και δεν υποβάλλετε αίτηση για πρώτη φορά.

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Σίτιση σε φοιτητική εστία», εφ’ όσον επιθυμείτε να σιτίζεστε δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (ΦΕΑ) και της Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ).

Kάνετε επιλογή   στο πεδίο «Επιθυμώ να στεγάζομαι στην Φοιτητική Εστία Αθηνών, Πατησίων 279-281», εφ’ όσον επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για δωρεάν στέγαση.

Επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά, ακολουθώντας την αίτηση, σε αρχεία με κατάληξη pdf και πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.

Το αντίγραφο Ε9 τόσο του ιδίου φοιτητή όσο και των γονέων υποβάλλεται στο πεδίο "Λοιπά Δικαιολογητικά".

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησής σας (Υποβολή – Submit, Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για αξιολόγηση.

Όταν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας, καταχωρείται με έναν μοναδικό αριθμό (#αριθμός αίτησης). Παρακαλείσθε να κρατήσετε και να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό για την επικοινωνία σας με την γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Κάνετε είσοδο εκ νέου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ στη διεύθυνση https://lesxi.aueb.gr/el/user/login με τους κωδικούς του ιδρυματικού σας λογαριασμού για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της αίτησής σας και το αποτέλεσμα αξιολόγησης (Απορρίπτεται, Απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον δικαιολογητικών, Εγκρίνεται, Εκκρεμεί απόφαση Δ.Σ.).

Στην περίπτωση που ζητηθεί διόρθωση / προσθήκη δικαιολογητικών (κατάσταση αίτησης: «Απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον δικαιολογητικών» πρέπει οπωσδήποτε, μετά την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών, να κάνετε Αποθήκευση.

Αιτήσεις που παραμένουν σε κατάσταση «Επεξεργασία μη υποβληθείσας αίτησης – Draft» και δεν έχουν υποβληθεί οριστικά εντός των καθορισμένων ημερομηνιών δεν λαμβάνονται υπόψη επειδή δεν έχουν γνωστοποιηθεί στη γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Σε περίπτωση που τα αρχεία σας είναι μεγαλύτερα:

α) τα σαρώνετε εκ νέου ασπρόμαυρα και με χαμηλότερη ανάλυση (έως 150 dpi) ή τα μετατρέπετε σε αρχεία χαμηλότερης ανάλυσης (χρησιμοποιώντας αντίστοιχο tool στον υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού)

β) αν το πρόβλημα παραμένει κάνετε την αίτησή σας από διαφορετικό browser (π.χ. Firefox αντί Chrome).