Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Χορήγησης Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου»