ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι αιτήσεις συμμετοχής στις πολιτιστικές δραστηριότητες που προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την σχετική αίτηση με τα στοιχεία σας και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση lesxi@aueb.gr . 

Στην αίτηση αναφέρετε τις δραστηριότητες που επιθυμείτε να συμμετέχετε και την διαθεσιμότητά σας (ημέρες και ώρες), προκειμένου να εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω του κορωνοϊου covid-19. 

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...