Ανακοίνωση σχετικά με την σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ