Ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης κίνησης για την σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ