Ανακοίνωση σχετικά με την σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ από 01-10-2021

Από την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/ 24-09-2021) θα επιτραπεί η χρήση των τραπεζοκαθισμάτων αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης, εντός του χώρου του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ.

Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away) σε συνεχές διευρυμένο ωράριο, προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Αναλυτικότερα:

Πρωινό κατά τις ώρες 08:00 – 09:00.

Μεσημεριανό κατά τις ώρες 11:00 – 17:00.

Βραδινό κατά τις ώρες 17:00 – 19:00.

Το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ λειτουργεί σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα και τους ειδικότερους όρους λειτουργίας που ισχύουν στον τομέα της εστίασης, όπως αυτά εκάστοτε διαμορφώνονται κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τυχόν ειδικότερα μέτρα που τίθενται στη παρ. 1 άρθρο 7 της  υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ.

Επισυναπτόμενα: