ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΠΑ 2021

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΠΑ 2021

Το Γραφείο Διασύνδεσης, διοργανώνει εκδήλωση σταδιοδρομίας με τίτλο ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΟΠΑ 2021. Η εκδήλωση απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές και αποφοίτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών καθώς και σε διδακτορικούς φοιτητές ή κατόχους διδακτορικού διπλώματος του ΟΠΑ.

Μέσω της εκδήλωσης παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω συνεντεύξεων γνωριμίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις 2 & 3 Νοεμβρίου 2021, 9.00-19.00.

Η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση και υποβολή βιογραφικού σημειώματος έως και τις 21 Οκτωβρίου  2021 (14.00 – χωρίς ενδεχόμενο παράτασης).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ