Υποτροφίες για την Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, 120 υποτροφίες σε Έλληνες και Ελληνίδες άνω των 12 ετών για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Υποτροφίες δίδονται για όλα τα επίπεδα από αρχάριους μέχρι και Proficiency και περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και τα βιβλία. Έχουν διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη. Τα μαθήματα διεξάγονται στα δύο συμβεβλημένα, μη κερδοσκοπικά φροντιστήρια του Ιδρύματος, δηλαδή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στην Βούλα και στη Σχολή Αγγλικών Εστίας Νέας Σμύρνης, Νέα Σμύρνη.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  1. Είναι τουλάχιστον 12 ετών
  2. Έχουν Ελληνική καταγωγή
  3. Είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι
  4. Έχουν κατοικήσει στην Ελλάδα, Κύπρο ή Κωνσταντινούπολη για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή αίτησης για υποτροφία.

Ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα γίνουν δεκτές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι 75 για κάθε εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023.

Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.lascaristrust.gr )  και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της αίτησης από εδώ σε μορφή PDF (απαιτείται η ύπαρξη του Adobe Acrobat Reader) ή να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη για να σας αποσταλλεί μέσω email ή φαξ από την Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να προσκομίστε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Απλή φωτοτυπία σχολικού ελέγχου, απολυτηρίου ή πτυχίου που να αναγράφει και βαθμό.
  • Απλή φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Κάρτας Ομογενών ή Πιστοποιητικού Γεννήσεως (για ανηλίκους, μη κατόχους Αστυνομικής Ταυτότητας).
  • Απλή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Βαπτίσεως (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η θρησκεία στην Αστυνομική Ταυτότητα).
  • Απλή φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος Εφορίας Φορολογικού Έτους 2021 του υποψηφίου καθώς και των γονέων για άγαμους, ή του/της συζύγου για έγγαμους.

Μόλις επεξεργαστεί η αίτησή σας, θα ενημερωθείτε μέσω email με:

  • Τον αριθμό της αίτησης
  • Την ημερομηνία/ ώρα και τον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη συνάντηση μεταξύ του υποψηφίου και την εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Αθήνα. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Θα ειδοποιηθούν όλοι υποψήφιοι μέσω email μετά τις 30 Ιουνίου, 2023 για τα αποτελέσματα της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποτροφιών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023 έως την Παρασκευή, 31 Μαρτίου, 2023, μέσω email, φαξ ή ταχυδρομικώς στο Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη.

Email: mlsp@otenet.gr ή info@lascaristrust.gr

Fax: 210-7299170

Ταχυδρομικώς: Ίδρυμα Λάσκαρη, Τ.Θ. 51122 Τ.Κ.14510 Κηφισιά

 

Επισυναπτόμενα: