Αιτήσεις ξένες γλώσσες / Παράταση

Η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον νέο κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων ξένων γλωσσών παρατείνεται μέχρι και την Κυρικαή 30-04-2023
 και πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://lesxi.aueb.gr/el/content/aitisi-xenes-glosses