Εστιατόριο

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεριμνώντας για τη σίτιση των φοιτητών του λειτουργεί αυτή τη στιγμή το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ στο κεντρικό κτίριο του, Πατησίων 76.

Από την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 119847/ΓΔ6/23-09-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4406/τ. Β΄/ 24-09-2021) θα επιτραπεί η χρήση των τραπεζοκαθισμάτων αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης, εντός του χώρου του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ.

 

Είναι δυνατή η χορήγηση φαγητού σε πακέτο (take away) σε συνεχές διευρυμένο ωράριο, προς κάθε φυσικό πρόσωπο, υπό τις προϋποθέσεις μη παραμονής του στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του φοιτητικού εστιατορίου για την επιτόπια κατανάλωση φαγητού και χρήσης προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας κατά τον χρόνο αναμονής τους. Αναλυτικότερα:

Πρωινό κατά τις ώρες 08:00 – 09:00.

Μεσημεριανό κατά τις ώρες 11:00 – 17:00.

Βραδινό κατά τις ώρες 17:00 – 19:00.

Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μπορούν να χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα για την δωρεάν σίτισης τους και μπορούν να ανανεώσουν το δικαίωμα σίτισης τους από 01-09-2021 μέχρι και 31-10-2021.

Στο εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ μπορούν να σιτίζονται όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, είτε δωρεάν είτε πληρώνοντας 1,80 ευρώ ημερησίως, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ 836/ τ. Β’/30-05-2007), πλέον ΦΠΑ για πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό.

Η Φοιτητική Λέσχη του ΟΠΑ για τη σωστή τήρηση των όρων της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, ορίζει επιτροπές τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνει την καθαριότητα, την ποσότητα και την ποιότητα των μερίδων, κ.λπ. Οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων που πραγματοποιούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λπ.). Για την περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη σύνθεση του προσωπικού των εστιατορίων υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί ανάλογους ελέγχους σε καθημερινή βάση.

 

Τελευταία Νέα για τη Σίτιση

10
05, 2022
Διακήρυξη Νο 1/2022 με αρ. πρωτ. 2148/05-05-2022 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ... περισσότερα
05
12, 2021
Announcement about the alimentation service for students of AUEB on 06-12-2021 ... περισσότερα
05
12, 2021
Aνακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ την 06-12-2021 ... περισσότερα
12
11, 2021
Announcement about the alimentation service for students of AUEB from 12-11-2021 until 17-11-2021 ... περισσότερα
12
11, 2021
Aνακοίνωση για την σίτιση των φοιτητών του ΟΠΑ από 12-11-2021 έως και 17-11-2021 ... περισσότερα
03
10, 2021
Ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο στον χώρο του εστιατορίου. ... περισσότερα