Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα των κάτωθι κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

 

 

Α/Α

 

 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

(Ευρώ/ανά μήνα)

1

ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

10

200

2

ΝΙΚ. ΚΡΗΤΣΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

05

200

3

Π. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

01

200

4

ΚΩΝ. ΒΕΛΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

06

300

5

ΑΓ. ΖΑΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

02

180

 

6

 

ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

 

08

150 για μαθητές

200 για φοιτητές

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Απριλίου 2024. Αναλυτικότερα στοιχεία για τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθούν στους υποψήφιους με ανακοίνωση της Εξεταστικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για κάθε κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, δηλώνοντας και τη σειρά προτίμησης, από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι, την αίτηση υποβάλλουν οι έχοντες την γονική μέριμνα ή και την επιμέλεια του ανήλικου.

Επισυναπτόμενα: