Σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας, ακαδ. έτους 2020-2021

Οι εγγραφές στα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης Ρωσικής γλώσσας, που προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ και οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων (Α1/Α2, B1, B2, C1, C2) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει. 

Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία σας και να την αποστείλετε μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση lesxi@aueb.gr . 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών 31-10-2020. 

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...