Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, ακαδ. έτους 2020-2021

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμιναριακά μαθήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών που προσφέρονται από τη Φοιτητική Λέσχη ΟΠΑ, ακαδ. έτους 2020-2021. 

Μπορείτε να την κάνετε λήψη, να την συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας και να την αποστείλετε μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση lesxi@aueb.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15-10-2020

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...