Ανακοίνωση σίτισης πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2022-2023

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας,

 

που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ,

 

ότι μπορούν να υποβάλλουν

 

την αίτηση για δωρεάν σίτιση ηλεκτρονικά κάνοντας εδώ

 

"Είσοδο http://lesxi.aueb.gr/el/user/login ".

 

Μέχρι και 31-10-2022, μπορούν να σιτίζονται δωρεάν υποδεικνύοντας την αίτηση

 

προεγγραφής τους στο Υπουργείο Παιδείας.

 

 

 

 

Επισυναπτόμενα: