Ανακοίνωση σχετικά με αποστολή δικαιολογητικών για επαναξιολόγηση αίτησης σίτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όπως οι φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για δωρεάν σίτιση

και δεν έχουν επισυνάψει

Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2022

ή

πιστοποιητικό σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής τους

εμφανίζεται απορρίφθηκε,

να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση

lesxi@aueb.gr

μέχρι 15-11-2023

ώστε η αίτησή τους να επαναξιολογηθεί.