Ανακοίνωση σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακαδ. έτους 2022-2023

Οι αιτήσεις για παροχή δωρεάν σίτισης που θα κατατεθούν μετά την λήξη της προθεσμίας ήτοι 31-10-2022 θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση σε μεταγενέστερο χρόνο.

Εξαιρούνται οι αιτήσεις των φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες και δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι και τη 31-10-2022.

Επισυναπτόμενα: