Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Όσοι φοιτητές
 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών
 

επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν στέγαση
 

στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (Πατησίων 279-281)
 

καλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail
 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση lesxi@aueb.gr

 

από 12-01-2024 έως και 22-01-2024

 

επισυνάπτοντας αρχικά

 

πιστοποιητικό σπουδών ακαδ. έτους 2023-2024

 

και έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

 

 

Επισυναπτόμενα: