Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου την Τετάρτη 16-02-2022.

 

ΙΑΤΡΕΙΟ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ιατρείο 
θα λειτουργήσει

την Τετάρτη 16-02-2022 ώρες 11:00-12:30.
 

 

Επισυναπτόμενα: