Ανακοίνωση σχετικά με τη σίτιση των φοιτητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του

 

πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών

 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης

 

μέχρι και 31-10-2022,

 

και έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησής τους

 

με αποτέλεσμα αξιολόγησης  «Εκκρεμεί Απόφαση Δ.Σ»,

 

ότι μπορούν να σιτίζονται δωρεάν

 

στο φοιτητικό εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

μέχρι και 23-12-2022

 

με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

 

Επισυναπτόμενα: