Η σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιείται με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού Covid-19 και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει μέχρι τώρα, η σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου θα πραγματοποιείται με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο από το χώρο του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, σε συνεχές διευρυμένο ωράριο 07:30-19:30, χωρίς να προκαλείται συνάθροιση των φοιτητών και δημιουργία ουρών αναμονής.

https://lesxi.aueb.gr/sites/default/files/lesxiContentFiles/attachments/...