Προκήρυξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 από το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη