Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας

Η κυβέρνηση της Ινδονησιακής Δημοκρατίας χορηγεί υποτροφίες στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Darmasiswa σε τρεις (3) Έλληνες φοιτητές.

Υποβολή αιτήσεων από 18 Δεκεμβρίου 2017 έως 18 Φεβρουαρίου 2018. Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ινδονησία από τον Αύγουστο 2018 έως τον Αύγουστο 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id ή να απευθυνθούν στην Πρεσβεία της Ινδονησίας στην Αθήνα (κυρία Dyah Susilowati, τηλέφωνο 2106774692, εσ: 3, ηλ. ταχυδρομείο: cultural.athens@kemlu.go.id).