Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Λετονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Λετονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 

Ενδιαφερόμενοι φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί από 40 κράτη της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ασίας και της κεντρικής Ασίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφιών για σπουδές ή έρευνα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Λετονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 1 Απριλίου 2020

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα παρέχονται στον σύνδεσμο http://www.studyinlatvia.lv.

Για απορίες – ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση scholarships@viaa.gov.lv.