Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιδρύματος “Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης”

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης
 
Το Ίδρυμα Στρατηγός Μιχαήλ Αρναούτης προκηρύσσει την απονομή υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης ή της Βορείου Αμερικής) για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 στους τομείς:

1. Electrical and Computer Engineering
 (περιλαμβάνει τους ακόλουθες περιοχές εξειδίκευσης)

  • Programming/ Hardware
  • Telecommunications
  • Energy
  • Electronics
2. Biomedical Engineering

3. Informatics

4. Artificial Intelligence
 
Όλα τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία δε θα ληφθούν υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μην στείλουν την αίτησή τους, εάν σχεδιάζουν να σπουδάσουν σε κάποιον άλλο κλάδο.
 
Η υποτροφία απονέμεται σε πτυχιούχους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στους κλάδους αυτούς με διάκριση (βαθμός πτυχίου “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς” σε περίπτωση μη εμφάνισης αριστούχων). Απαραίτητη η άρτια γνώση της γλώσσας στην οποία θα σπουδάσετε. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν άτομα έως 30 ετών. Αποκλείονται οι υποψήφιοι που έχουν λάβει υποτροφία από άλλη πηγή.
 
Η υποτροφία ανέρχεται σε 6.000 ευρώ ετησίως και μπορεί να καλύψει έως και δύο έτη (το δεύτερο έτος θα εξαρτηθεί από το διαθέσιμο κεφάλαιο).
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η φόρμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.arnaoutisfoundation.com. Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν στην Αγγλική γλώσσα, και να ΦΤΑΣΟΥΝ με e-mail στην κα. Αρναούτη μέχρι τα μεσάνυχτα της 7ης Μαρτίου 2018 τοπική ώρα Λονδίνου. Αιτήσεις που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από e-mail δε θα ληφθούν υπόψη. Αρχεία .zip δε θα γίνουν αποδεκτά. Ο πρώτος κύκλος συνεντεύξεων θα γίνει μέσω Skype στις 21 και 22 Απριλίου και οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη με την κα. Αρναούτη και ένα μέλος της Επιτροπής στην Αθήνα στις 26 και 27 Μαϊου 2018.
 
Παρακαλούμε η αίτηση να αποσταλεί στην κα Αρναούτη στο e-mail:
nathene@nathenelawyer.co.uk
 
Λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση με φωτογραφία.
  2. Συστατικές επιστολές (θα πρέπει να σταλούν απευθείας στην κα Αρναούτη και είναι στην ευθύνη των ενδιαφερομένων να ελέγξουν ότι έχουν σταλεί και παραληφθεί. Μη ολοκληρωμένες αιτήσεις δε θα ληφθούν υπόψη).
  3. Αναλυτικές βαθμολογίες των προπτυχιακών σπουδών.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.