Υποτροφίες της ιταλικής κυβέρνησης για σπουδές στην Ιταλία

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η Ιταλική κυβέρνηση χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές, συνολικής διάρκειας 27 μηνών προς 900 ευρώ μηνιαίως. Κάθε μία υποτροφία μπορεί να έχει εξάμηνη (6) ή εννεάμηνη (9) διάρκεια (για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικό, έρευνα), ή τρίμηνη (3) διάρκεια (για τμήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού).

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2018 (μεσάνυχτα, ώρα Ιταλίας) στο https://studyinitaly.esteri.it.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure