Ωράριο εξυπηρέτησης Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ από 02-11-2023 έως 30-11-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ

 

θα εξυπηρετεί τους φοιτητές

 

καθημερινά

 

08:00 - 20:00

 

από 02-11-2023 έως 30-11-2023.