Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας του ΟΠΑ

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει διαφορετικές ομάδες φοιτητών που χρήζουν ειδικής υποστήριξης ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των σπουδών στο ΟΠΑ, να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες του ιδρύματος και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους εγκαίρως. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τρεις ομάδες φοιτητών: τους φοιτητές ΑμΕΑ, τους φοιτητές που ανήκουν σε χαμηλές εισοδηματικές ομάδες και τους φοιτητές που αναβάλλουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

  • Για τους φοιτητές ΑμΕΑ προβλέπονται δράσεις διευκόλυνσης της φυσικής τους πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ (ράμπες, ειδική σήμανση) αλλά και της πρόσβασής τους στις υπηρεσίες του ΟΠΑ (ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό προσβασιμότητας) και, τέλος, οικονομικής ενίσχυσης ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο ΟΠΑ.
  • Για τους φοιτητές από χαμηλές εισοδηματικές ομάδες προβλέπονται δράσεις οικονομικής ενίσχυσης ώστε να αντιμετωπίσουν τα κόστη που επιβάλλει η φοίτησή τους στο ΟΠΑ.
  • Για τους φοιτητές που αναβάλλουν την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ενισχύθηκε η υπηρεσία πρόληψης, διάγνωσης και αντιμετώπισης των Ψυχικών προβλημάτων που οδηγούν σε αποτυχία και συνεχή παράταση των σπουδών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. 210 82 03 201

E-mail: lesxi@aueb.gr